Kasutajatingimused

1.      E-POOD

1.1.   OÜ Mahe Käsitöökoda e-pood (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2.   E-pood asub internetiaadressil www.vildimaa.com/EPood/

2.      ÜLDSÄTTED

2.1.   Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning sellest, mis on Lepingus kokkulepitud.

2.2.   Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3.   Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajat.

2.4.   Teenuse osutaja teeb Lepingu kättesaadavaks inernetiaadressil  www.vildimaa.com/EPood/   kasutajatingimused alalõigus, samuti tehakse leping kättesaadavaks ostuprotsessis, enne Teenuse kasutaja poolt ostu eest tasumist.

3.      TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1.   E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.2.   Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

3.3.   Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4.   E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu laoarvestus- või E-poe programmides.

3.5.   Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või pakub välja tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse sellisel juhul raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.6.   Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, ettevõtte nimi, registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks), kättetoimetamismeetodi, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu (sealhulgas kättetoimetamiskulude) eest internetipanga vahendusel.

3.7.   Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8.   Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4.      HINNAD

4.1.   Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2.   Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5.      KÄTTETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1.   Teenuse osutaja võimaldab ostetud kauba kättetoimetamist vaid Eesti Vabariigi piires.

6.      TAGANEMISÕIGUS

6.1.   Füüsilisest isikust Teenuse kasutajale kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil füüsilisest isikust Teenuse kasutaja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks kohustub Teenuse kasutaja esitama Teenuse osutajale ühemõttelise taganemisavalduse ning saatma selle järgnevale e-posti aadressile: taima.maa@mail.ee  .

6.2.   Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Tootepakendid võivad olla avatud vaid ettevaatlikult neid kahjustamata.

6.3.   Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.4.   Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastatav kaup ei vastanud Teenuse kasutaja tellimusele.


7.      ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1.   Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2.   Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

7.4.   Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.5.   Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

7.6    Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.7.   Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.8.   Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse, samuti Lepingu täitmiseks vajalike e-kirjade saatmiseks.